Hungarian (formal)English (United Kingdom)French (Fr)Italian - ItalySlovenský (Slovensko republika)
There are no translations available.

Restaurátor

Munkadarabjaink a legkorábbi időktől származó, papírból és bőrből készített muzeális
dokumentumok, tárgyak; könyvek, térképek, metszetek, sokszorosított grafikák mellett egyedi kézi grafikai technikával készülő lapok is. Foglalkozunk egyedi levéltári dokumentumokkal, kéziratokkal, oklevelekkel és töredékekkel is. Fontos tevékenységünk a fotográfiák és az ipartörténeti, iparművészeti tárgyak konzerválása.
A szükséges legkisebb beavatkozás elve alapján dolgozunk. A természetes, rég kipróbált és bevált anyagokat használjuk. Műhelyünkben a vegyszerhasználat visszafogott és átgondolt, a restaurált dokumentumok tisztelete és a környezettudatosság miatt.

A könyv olyan muzeális tárgy, amelyet használnak, kézbe vesznek! Ha a keletkezéskori készítési anyag, technika, és mód újbóli alkalmazása lehetséges, akkor a könyvrestaurálás során azt választjuk.
Minden előkerülő részlet esetében a megrendelővel, a szakértővel gondosan mérlegeljük a visszaépíthetőséget, kutathatóságot, annak előnyeit, hátrányait. Minden dokumentumot úgy készítünk, hogy ha értő kezekbe kerül -akár évszázadok elmúltával-, akkor is megmaradjanak az eredeti értékei.
A megelőző (preventiv) konzerválás mellett fontos szolgáltatásunk a műtárgyvédelem, az e
zzel kapcsolatos tanácsadás. A dokumentum restaurálásán túl ajánlásokat teszünk, akár a gyűjteménybe jó állapotban visszakerülő darabok, akár a gyűjtemény egészének az érdekében. Az a jó megoldás, amelyik folyamatos jelenlét nélkül, passzív módon hat. Javaslataink átfogják tárolási körülményeket, kiállítás, csomagolástechnika, pormentesítés, szállítás esetére, számításba véve a megvalósíthatóság feltételeit és az elvárt eredményeket.
A megrendelő biztonságát garantáljuk, mert az állapot-felmérés minden részletre kiterjed, az előzetes árajánlat alapos, az elvégzett munka szakszerű, az eredmény pedig a megrendelő elvárásaihoz illeszkedik.

Kovács Péter
papír-, könyvrestaurátor

fotókonzervátor


Szakmai önéletrajz

1994-1998 Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom
1998-2000 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari, Műszaki Szki – Kézi Könyvkötő
2001-2004 OSZK Restaurátorképző / Könyvtári Intézet – Könyv és papírrestaurátor

2001-2008 BME, Okleveles Ipari Termék-, és formatervező mérnök
2005 ICCROM (Magyar Nemzeti Múzeummal közösen, Bp) – Aranyozó tanfolyam (Szerves anyagok fény és matt aranyozása)
2007-2009 Bőr-restaurálás továbbképzés (speciális kérdések,- PNYME)
2008 ICCROM workshop: Korai papír-, fél- és egész-pergamenkötések, Ljubljana
2008-2010
Vékás Magdolna: Régi fotográfiai technikák, Magyar Fotográfusok Háza Képíró-képolvasó hétvégéken részvétel, Budapest
2011 Fratelli Alinari - Fotótörténeti Alapítvány: Fotó kezelési, konzerválási kurzus

Ösztöndíjak:

2003-2004 Heller Farkas Ösztöndíj
2005 Ergonómia és Pszichológia Tanszék, BME – Demonstrátor

Tagságok:

1998 Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNyME)
2003 ICCROM MNB (a Magyar Nemzeti Bizottság)

Konferenciák, részvételek - előadások:

2005 RAGASZTÁS ÉS LEOLDÁS A PAPÍRRESTAURÁLÁSBAN
         Nemzetközi Szimpózium Budapest 2005. május 25-27.
         Könyv- és Papírrestaurátorok Nemzetközi Egyesülete (IADA) - Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNyME)

2008 FotoMemoria Project    Budapest Történeti Múzeum,
         Fotóink megőrzése - mivel kezdjük…c. előadás tartása
2008 Országos Műszaki Muzeológus Találkozó, szekció-előadás, Régi fotográfiákról és információmegtartásukról
2009 PNYME - Restaurátor szakosztályi előadás - Pergamenkötés az utókornak: ragasztás nélküli pergamenkötés c. előadás
         (C. Clarkson álltal tartott Ljubljanai Workshop ismertetésén keresztül)

2011 Infekció a könyvtárban – ízelítő a Központi Könyvtár muzeális gyűjteményének restaurálási munkálataiból
2011 PNYME -előadás: Paszpartu-típusok az ezredéves kiállításon - Párizsi, Bécsi, francia és fazettázott papír keretek, készítésmódjaik,
        sérüléseik.

2011 36. Nemzetközi Reaturátor Konferencia, Budapest - Előadás témája: Fotókonzerválási kurzus és tanítási módszertan a firenzei Alinari Intézetnél;   
        Collotype-nyomda bemutatásásval

2011 PNYME-előadás: Pergamen készítése otthon - a folyamat és az eredmény bemutatása
2013 PNYME-előadás: Hogyan készíthetünk pergamenből cserzett bőröket? - Régi receptek Ronald Reed gyűjtéséből és Chris Clarkson írásából. Fordítások és kísérleti bemutatók